Category Archives: kompleksowa obsługa informatyczna

Pięć indyjskich usług IT dla firm Przy ustalaniu, jakie usługi należy zlecić na zewnątrz, ważne jest, aby skonsultować się z osobami z wewnątrz organizacji. Czasami osoby z działu IT lub większej organizacji niechętnie rozmawiają o outsourcingu. Sama wzmianka o nim może wywołać u nich dreszcze. Zaangażowanie ludzi na wcześniejszym etapie procesu doprowadzi do większej otwartości i lepszych wyborów. Capgemini Firma Capgemini oferuje firmom różnorodne rozwiązania technologiczne. Jej główne zasoby to ludzie, konsultanci i pracownicy technologiczni. Jej misją jest zapewnienie klientom oferty premium poprzez wykorzystanie technologii i spersonalizowanej obsługi. Struktura kosztów Capgemini opiera się na ilości wykonanej pracy i świadczonych usług. Capgemini jest globalnym dostawcą usług IT, zatrudniającym ponad 250 000 pracowników na całym świecie. Pracownicy oceniają kulturę jako B- i są zadowoleni z codziennej pracy, wynagrodzenia i świadczeń. Nie czują jednak, że wizja firmy jest zgodna z ich własną. Capgemini rozumie jednak, że prawdziwej wartości biznesowej nie da się stworzyć…

Read more

Znaczenie zarządzania usługami IT Obsługa informatyczna firm to działania wykonywane przez organizację związane z technologią informacyjną. Działania te mogą być wykonywane we własnym zakresie lub zlecane na zewnątrz. Zarządzanie usługami IT obejmuje kilka aspektów, w tym monitorowanie, zarządzanie i outsourcing. Zarządzanie usługami IT jest istotną częścią każdej organizacji i może uczynić lub złamać firmę. Jest to krytyczny obszar inwestycji w przyszłość każdej organizacji. Definiowanie obsługi informatycznej firm Definiowanie usług IT dla firm to kluczowe zadanie dla każdej organizacji IT. Pomaga organizacji zrozumieć rodzaje świadczonych przez nią usług, ich składniki, zasoby oraz związane z nimi koszty. Dzięki temu organizacja będzie mogła lepiej zarządzać swoją infrastrukturą IT. Jednak niewiele organizacji jest w stanie wyartykułować swoje usługi na tym poziomie. Jest to prawdopodobnie wynikiem braku dojrzałości ich procesów i praktyk integracyjnych. Ramy ITIL definiują usługi jako sposób dostarczania wartości dla klientów. Ponieważ usługi IT dla firm ułatwiają osiągnięcie pożądanych wyników bez własności, ważne…

Read more

2/2