Category Archives: neurologia

Dzieci chore z padaczką

Zdjęcie autorstwa Merlin lightpainting z Pexels

Padaczka kojarzy się z objawami chorobowymi polegającymi na wystąpieniu drgawek połączonych z utratą przytomności i upadkiem. Obecnie wiemy,że padaczka obejmuje znacznie szerszy zakres objawów.  Padaczkę najczęściej definiuje się jako zespół objawów somatycznych, wegetatywnych i psychicznych, który może występować na podłożu zmian morfologicznych i metabolicznych w mózgu. Istotną cechą padaczki jest napadowość objawów. Napad padaczkowy jest nadmiernym, nagłym wyładowaniem komórek nerwowych, spowodowanym depolaryzacją błony komórkowej.Wyładowania te uaktywniają obwód składający się z komórek nerwowych, a wyrazem aktywacji jest zaburzenie funkcjonowania tych komórek. Zmiany te manifestują się na zewnątrz klinicznymi objawami w postaci zaburzeń, ruchowych, zmysłowych,świadomości, emocjonalnych, wegetatywnych,poznawczych. Neurofizjologicznym podłożem napadu jest ognisko padaczko rodne.Przy przekroczeniu progu krytycznego, ognisko to wyładowuje się jako pierwotne źródło napadu.

Read more

1/1